Tin Tức Mới

Tin tức máy chủ mới nhất

KHAI MỞ MÁY CHỦ - SHAIYA UP

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của c&aac...


THỐNG KÊ TRÒ CHƠI

Thống kê máy chủ

  • Số người Online:
    12
  • Đăng Nhập Hôm Nay:
    13
  • Người chơi mới nhất:
    iBi
BẢNG THỜI GIAN BOSS

Hổi sinh ngẫu nhiên (+) hoặc (-) trong 1 tiếng.

TÊN BOSS NGƯỜI GIẾT HỒI SINH
Thần Serafim AdonisIII
Kimuraku Beep
Trâu Vàng AdonisIII
Chúa Tể Âm Phủ Hades Còi
Nữ Hoàng Nalad Beep
Chúa Tể Nats Home